Custom Search

Tuesday, December 18, 2012

I AM NOW CONVERTING MY BLOG

Yes, starting today i will convert my blog from english to tagalog language blog.Gusto kong maging aktibo sa pag-post dito sa blog na ito. Ito ay magagawa ko lamang kung gagamitin ko ang aking sariling lenguahe, madali ito para sa akin. At siyempre, makakaiwas na ako sa mga puna sa paggamit ko ng English grammar.

At para naman sa mga reader ko sa ibang bansa, nag-lagay ako ng language translator sa widgets ko. Sana ay maunawaan nila ako sa desisyon kong ito, gusto ko lang ay malaya kong maipahayag ang nais ko at nalalaman sa pamamagitan ng blog na ito na hindi ako nagdadalawang isip na baka hindi ko maihayag gamit ang ibang wika.

0 comments:

Subscribe to my Email List:

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Subscribe Now: